Permulaan kandungan utama
  • * Harga hotel sahaja adalah untuk tempoh perjalanan yang dinyatakan, atas dasar dwiinap serta termasuk cukai dan bayaran.  Harga contoh adalah tertakluk pada ketersediaan. Harga hotel adalah harga semalam atas dasar dwiinap, serta termasuk cukai dan fi. Tawaran boleh berubah atau ditamatkan tanpa notis. Syarat-syarat khusus bagi hotel mungkin dikenakan dan adalah dimaklumkan sebelum tempahan. Sekatan tambahan termasuk tempoh penginapan minimum, tarikh tidak menerima tempahan, jenis bilik yang tersedia dan pembelian awal mungkin dikenakan.
  • **Harga pakej contoh adalah termasuk penginapan serta tambang penerbangan untuk perjalanan pergi balik semasa tempoh yang dinyatakan. Harga adalah untuk seorang, atas dasar dwiinap di hotel dan tambang penerbangan paling rendah tersedia, termasuk cukai dan bayaran. Harga akan berubah mengikut tarikh, bandar berlepas serta ketersediaan. Sekatan tambahan termasuk tempoh penginapan minimum, tarikh tidak menerima tempahan, jenis bilik yang tersedia dan pembelian awal mungkin dikenakan. 
  • ***Tawaran penerbangan adalah tertakluk pada ketersediaan dan boleh ditamatkan tanpa notis. Harga adalah harga "dari" yang berasaskan tambang penerbangan terendah tersedia pada tarikh perjalanan contoh dan akan disahkan sebelum sebarang pembayaran dibuat. Harga ini tidak dijamin sehingga pembayaran sepenuhnya dijelaskan dan tiket anda dikeluarkan. Bayaran mungkin dikenakan untuk bagasi berdaftar. Syarikat penerbangan mungkin juga mengenakan bayaran perkhidmatan kad kredit untuk pembayaran yang dibuat menggunakan kad kredit. Harga penerbangan yang ditunjukkan termasuk sebarang bayaran tempahan yang mungkin dikenakan untuk syarikat penerbangan tambang rendah. Jumlah keseluruhan harga belian, termasuk sebarang bayaran yang dikenakan, adalah ditunjukkan pada halaman butiran penerbangan sebelum pengesahan tempahan. Tarikh tidak menerima tempahan dan sekatan lain mungkin dikenakan. Tambang tidak boleh dipindah milik dan mungkin tidak boleh dibayar balik. Perubahan nama mungkin tidak dibenarkan. 
Kembali ke atas